Reference

"Nejvíce mě jako téma zaujaly možnosti vyšetření a následné kinezioterapie. Celé to bylo úžasné. Fyzioterapeutická část kurzu je pro mě v každém ohledu obrovským přínosem. Děkuji mnohokrát za předané vědomosti a zkušenosti z vaší praxe. Velmi si toho vážím. V rámci ortotické části mě zaujalo korekční postavení v hlezenním kloubu. Byla pro mě ukázkou, jak by to mělo vše správně fungovat. Chtěla bych velmi poděkovat Mgr. Kristkové za trpělivost a ochotu konzultovat se mnou mé pacienty o přestávkách. Za to, že nás nechá nahlédnout do jejího přístup k terapii dětí s DMO. Je to pro mě velký benefit do budoucna, setkat se s tak zkušenou fyzioterapeutkou. Nejzajímavější pro mě bylo, jak velký důraz je kladen na diferenciální diagnostiku už v rané fázi vývoje. Kurz rozhodně doporučuji dalším odborníkům."
"Celý kurz provázela velmi příjemná a přátelská atmosféra, ale zároveň byl tým přednášejících velmi profesionální. Dozvěděla jsem se nové věci, které od prvního dne aplikuji ve své praxi. Vzhledem k obsáhlosti tématu nohy nešlo probrat vše detailně, ale v rámci časových možností jsme se dostali ke všem důležitým bodům a těším se na rozšiřující workshopy."
"Všechna témata byla výtečná, pro mě byla nicméně rozhodně nejzajímavější zcela nová logopedická témata a PAS!"
"Všechna témata v kurzu mě zaujala, z každé části jsem si vzala něco. Všechny tři lektorky jste skvělé odbornice, od každé z vás jsem si něco odnesla."
"V průběhu celého kurzu bylo vidět, jak je důležitá týmová spolupráce. Středem týmu bylo vždy dítě a s ním spolupracující fyzioterapeut, logoped a ergoterapeut. Všichni členové týmu uměli spolu komunikovat a podíleli se na celkovém rozvoji dítěte a na plnění terapeutického plánu pomocí HRY!!!!! Hrou jsme tedy zajistili dítěti možnost učit se. Učit se opakováním bez opakování! Úžasné!!! Děkuji"
"V rámci teorie byly zajímavé a přínosné všechny části, vzhledem k mé praxi obohacující logopedická část a informace o dětech s PAS. Přínosem byla i část fyzioterapeutická, kde bylo zajímavé uvědomění si, jak pozice dítěte může ovlivnit jeho kvalitu hry. Stejně tak informace z ergoterapie, která nabízí spoustu nových možností pro efektivní hru a rozvoj dětí. A utřídění si poznatků z AAK a přístupů k dětem s PAS byla nesmírně inspirativní.

Přestože mi činí problém zapojovat se do společných praktických cvičení, tak na tomto kurzu, který celý provázela HRA a hraní si, mi to přišlo naprosto přirozené, a tak jako teorie, tak i tato cvičení inspirativní, hravá a probouzející pozitivní emoce.

Moc děkuji za skvělé opečovávání lektorkami. Jejich přístup vytvářel moc vřelou a přátelskou atmosféru.

Každá z lektorek přinesla do kurzu právě ten svůj "kus" profesionality, lidskosti, vstřícné komunikace i odborného náhledu na danou problematiku. Jako TÝM jsou výbornou ukázkou a inspirací profesionálního a zároveň empatického přístupu k dětem/lidem s jakýmikoliv problémy.

Ještě jednou děkuji za možnost zúčastnit se tohoto kurzu, který mi přinesl kromě nových poznatků a informací i spoustu cenných kontaktů s dalšími členy kurzu. Byť byli trošku jiného profesního zaměření, tak jsme našli společnou řeč jednak při praktických cvičeních, ale i při vzájemném sdílení svých zkušeností a navazování kontaktů nejen pro pracovní život. Dalším velkým pozitivním rozměrem bylo i setkání se zahraničními účastníky (ze Slovenska), se kterými jsme mohli sdílet také vlastní praxi. Velkým bonusem pro mě osobně bylo to, že i po více než 30 letech praxe s dětmi se zdravotním znevýhodněním jsem si uvědomila, že HRA by měla být součástí běžného života, že HRA je pohyb, že HRA je vlastně nadnárodní aktivita a že díky hře může dítě i dospělý vyjádřit sám sebe. Moc děkuji za HRU a jsem ráda, že jsem si mohla tři dny HRÁT a přitom se i vzdělávat."
"Za rozhodně nejzajímavější téma považuji pozice u hry, hru u dětské mozkové obrny a poruchách autistického spektra. Všechny lektorky byly úžasné."
"Líbilo se mi, že byla do kurzu zařazena i fylogeneze, embryogeneze, ontogeneze – přijde mi to jako důležitý kontext. Celkově byl obsah kurzu hodně pestrý – že jsme se lehce dotkli i vrozených vad, tejpování, obuvi apod. Oceňuji i dostatečný prostor si řadu věcí prakticky vyzkoušet a přítomnost probandky, že tam byla. ? Jsem opravdu ráda, že jako zkušení terapeuti sdílíte své zkušenosti. Váš přístup mi velice vyhovuje, protože vím, že máte rozsáhlé teoretické znalosti i praxi, a zároveň si z toho neděláte značku a byznys, ale naopak vedete k tomu, abychom při terapii byli pozorní a improvizovali."
"Celkově workshop hodnotím jako přínosný. Byla jsem moc ráda, že zazněly a byly ukázány konkrétní možnosti deformace nohy a bérce. Jediná výtka, která mě napadá, je, že bychom tam mohli být klidně další hodiny a pořád by bylo o čem mluvit. Děkuji za možnost vidět, jak může pracovat protetik (i když na druhou stranu mám trochu vztek, že u nás to zatím až tak nejde). Ale dá to sílu bojovat dál. V ortotické části mě zaujala obzvláště možnost řešení vad ve 3D. Celou ji považuji za velice přínosnou díky uceleným informacím a možnostem konzultace s kolegy z různých pracovišť."
"Obzvláště mě zaujala část kurzu, která se týkala léčby plochonoží, a praktická cvičení. Obsah kurzu mi naprosto vyhovoval a splnil moje očekávání."
"Nejzajímavější téma pro mě bylo klinické funkční vyšetření, nicméně žádné z dalších témat nezůstalo upozaděno, všechno bylo zajímavé a přínosné. Oceňuji vysokou profesionalitu, příjemné jednání a vstřícnost."
Kurzy pro vás připravují odborníci z terapeutického a vzdělávacího centra Fyzio Beskyd s.r.o. www.fyziobeskyd.cz
Mgr. Veronika Kristková
Fyzio Beskyd Edu
Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku.
Jubilejní 611/10, 741 01 Nový Jičín
IČO 67358551
DIČ CZ7956295215 (Plátce DPH)
bankovní spojení 254853556/0600
facebook-squareangle-downenvelope-squareusercart