Konference Dítě v pohybu 2023

Odborná konference pro fyzioterapeuty, lékaře, trenéry

První ročník konference Dítě v pohybu, proběhl  5. - 6. 10. 2023 v Hotelu Freud, v Ostravici. Konference se zaměřila na jednu z nejvýznamnějších sfér v oblasti zdraví dětí - jejich pohyb. Nabídla široké spektrum přednášek o důležitosti pohybu u dětí a jeho vlivu na celkový vývoj. Akce byla pořádáná u příležitosti 10. výročí od založení Fyzio Beskyd.

Konference byla zaměřená na nejnovější poznatky z oblasti dětského pohybu, jeho vlivu na zdraví a celkový rozvoj dětí. Přednášející byli odborníci v oboru fyzioterapie, lékařství, sportovního tréninku a souvisejících oblastí. Byla rozebírána témata prevence a léčby pohybových poruch, rozvoj motoriky a koordinace, vliv pohybu na psychiku a mnoho dalších.

Druhá část konference byla věnována pohybovým problémům a onemocněním, které se u dětí projevují. Představeny byly nové metody diagnostiky a léčby poruch. Rovněž jsme se zabývali pohybovou rehabilitací a vysvětlili jsme si, jak může právě pohyb pomoci při rekonvalescenci, případně při onemocnění.

Místo konání

Konference proběhla v srdci Beskyd, ve  4* hotelu Freud. Jedná se o plně zrekonstruovaný hotel, vyhlášený svou skvělou gastronomií, tenisovým zázemím, velkými konferenčními prostory a skvělou polohou, díky které se během dvou hodin dostanete (třeba) až na Lysou horu.

Hotel se nachází v samotném centru obce, na adrese Ostravice 190 , Ostravice, 739 14 (přímo u hlavní cesty, a tak jej nelze přehlédnout). 

Součástí hotelu je i velké soukromé parkoviště.

Přímo naproti hotelu je vlaková stanice Ostravice. Do 20 minut jste autem na hotelu z Frýdku-Místku a do 40 minut z Ostravy.

Program

Během intenzivních dvou dnů přednášelo více než 17 odborníků z oblasti pohybového vývoje dětí. Společně se věnovali tématům jako je zdraví, vývoj a vzdělávání spojené s pohybem a sportem.

5.10. se můžete těšit na:

9:00 - 9:10
Zahájení
Zahájení prvního dne konference úvodním slovem
9:10 - 9:30
Úvodní slovo
Mgr. Michaela Šebelová
9:30 - 10:00
Přednáška: Vliv COVID-19 na pohybovou aktivitu českých dětí
Mgr. Tereza (Štveráková) Šnajdrová
10:00-10:30
Přednáška: Vadné držení těla u dětí předškolního věku, příčina
MUDr. Jaroslava Chlupová
10:30 - 11:00
Break
11:00 - 11:30
Přednáška: Silový trénink u dětí a mládeže - máme se mu vyhýbat?
Bc. Filip Saidl
11:30 - 12:00
Přednáška: Přesahy ve spolupráci fyzioterapeuta a trenéra. Kazuistiky a příklady z praxe.
Mgr. Petr Nátěsta a Mgr. Jakub Jarolím
12:00 - 12:30
Přednáška: Dítě, komunikace a mentální odolnost
Mgr. Václav Petráš
12:30 - 14:00
Oběd
14:00 - 14:30
Přednáška: Parkour - přirozený pohyb z pohledu fyzioterapeuta
Mgr. Antonín Tomáš
14:30 - 15:00
Přednáška: Lezení jako zdravý sport?
Mgr. Tomáš Zemánek
15:00 - 15:30
Break
15:30 - 16:00
Přednáška: Význam a vliv senzorické integrace na pohybové dovednosti dítěte.
Mgr. Veronika Dvořáková
16:00 - 16:30
Přednáška: Evidence based v kontextu barefoot
Ing. Mgr. Jakub Wrona

6.10. se můžete těšit na:

9:00 - 9:30
Přednáška: Hemofilie a pohyb
Mgr. Marie Katzerová
9:30 - 10:00
Přednáška: Pohybové aktivity a sport u skoliotiků
PhDr. Iveta Pallová
10:00 - 10:30
Přednáška: Poranění kolenního kloubu u dětí - "nová epidemie"
MUDr. Karel Urbášek, Ph.D.
10:30-11:00
Break
11:00-11:30
Přednáška: Spasticita versus svalová síla u pacientů s dětskou mozkovou obrnou – změna strategie léčby?
doc. MUDr. Martin Švehlík, PhD.
11:30-12:00
Přednáška: Podpora aplikovaných pohybových aktivit - neprávem opomíjené právo
Mgr. Ondřej Ješina, Ph.D.
12:00-12:30
Přednáška: Sport dětí s protézami
Hana Kohoutová, DiS
12:30-14:00
Oběd
14:00-14:30
Přednáška (online): Biomechanické aspekty chůze u dětí s neuromuskularním onemocněním
Michal Musil
14:30 - 15:00
Přednáška: Současná léčba pes equinovarus s důrazem na aktivní pohyb v dětství
Stanislava Bašatová
15:00 - 15:30
Jak se sportuje s handicapem
Štěpán Kaloč
15:30
Ukončení konference

Galerie

Přednášející

Čtvrtek 5.10.

Michaela Šebelová je původní profesí fyzioterapeutka, od roku 2021 je poslankyní Parlamentu ČR a členkou Zdravotnického výboru poslanecké sněmovny. V komunální politice se v Kunčicích pod Ondřejníkem pohybuje od roku 2010. Nejprve pracovala v radě obce, pak byla zvolena místostarostkou, poté starostkou a aktuálně zastává funkci zastupitelky této malebné podhorské obce na Frýdecko-Místecku.

Původní profesi fyzioterapeutky v omezeném rozsahu donedávna vykonávala. Specializuje se na bolesti páteře. Podle paní Šebelové mají obě práce – politika i fyzioterapie – mnoho společného. Pracujete pro lidi, ale bez jejich spolupráce a aktivního zapojení nemáte výsledky.

Úvodní slovo

 - fyzioterapeutka v Centru pohybové medicíny Pavla Koláře s dospělými i dětskými pacienty

- studuje doktorský program v oboru Kineziologie a rehabilitace na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze, ve kterém se zabývá hodnocením motoriky u českých dětí pomocí standardizovaných testových baterií

- podílí se aktivně i pasivně na přednáškové činnosti, odborném vedení bakalářských a diplomových prací a vědecké a publikační činnosti.

Název přednášky: Vliv COVID-19 na pohybovou aktivitu českých dětí

Pro různé motorické čili pohybové funkce je stěžejní jiná fáze života, přičemž období od 8 do 12 let považujeme za zlatý věk dětské motoriky s maximální schopností motorického učení. Pandemie COVID-19 a restrikce s ní spojené, jako bylo zavírání škol, sportovních center a sociální izolace, měly negativní dopad na zdravý vývoj dětí. Proto jsme s kolegy vytvořili studii hodnotící úroveň pohybové aktivity (PA) 98 českých dětí ve věku 8-12 let během lockdownu v listopadu a prosinci 2020. Data byla porovnána s „Pre-COVID“ daty získanými ve stejných měsících v roce 2019. K hodnocení jsme využili standardizovaný dotazník The Physical Activity Questionnaire (PAQ-C/cz) pro české děti ve věku 8-14 let zaznamenávající PA za proběhlých 7 dní. Dále jsme k monitoraci pohybu využili akcelerometry. Výsledkem práce je zjištění, že COVID lockdown vedl největší měrou ke snížení úrovně volnočasových, předškolních a školních PA, a to nejen u českých dětí. Dalšími negativními důsledky mohou být rostoucí míra obezity, bolestí a psychických problémů u dětí. Alarmujícím zjištěním byl fakt, že ani za normálních podmínek se české děti nepohybují dostatečně a jsou méně fyzicky aktivní než jejich vrstevníci v zahraničí. Proto je třeba mezinárodně podnikat strategické kroky pro podporu PA a předcházet dalším negativním dopadům.

- ambulantní neurolog

- bývalá vrcholová basketbalistka

- trenérka dětí a mláděže

- zakladatelka projektu LOKOMOCE

Název přednášky: Vadné držení těla u dětí předškolního věku, příčina

Projekt LOKOMOCE vznikl v roce 2014 v Brně. Jsme tým fyzioterapeutů, adiktologů, lékaře- neurologa, který řeší dopady sedavého způsobu života v digitální době na zdraví populace. Jde nám o obnovení chybějící prevence ve zdravotnickém systému. Primárně řešíme vadné držení těla dětí, zaměřujeme se zejména na děti předškolního věku. Vzděláváme pedagogy ve zdravém pohybu. Našim cílem je pravidelné každodenní rozvíjející cvičení dětí v MŠ vedené edukovanými pedagogy. Děti do projektu zapojených MŠ jsou pravidelně funkčně vyšetřovány. V rámci prezentace budou zveřejněna data z vyšetření cca 500 dětí v období r. 2022- 2023, kde poukážeme na nejčastější odchylky.

- kondiční kouč amatérských i profesionálních sportovců

- od 2022 je kondičním trenér FC Baník Ostrava „A tým“

- vítěz světového poháru karate 2008, Vítěz evropského poháru v karate 2010, člen reprezentace ČR v olympijském karate 2010-2015

Název přednášky: Silový trénink u dětí a mládeže - máme se mu vyhýbat?

O silovém tréninku dětí a mládeže koluje spoustu mýtů a protichůdných názorů. Jedni jej považují za nebezpečný a nepřirozený, druzí jej vnímají jako prospěšný a efektivní. Ve své přednášce se pokusím tyto mýty vyvrátit a ukázat benefity, které silový trénink u dětí přináší.

Mgr. Petr Nátěsta

- spoluzakladatel FyzioMove
- odborný lektor silově kondičního tréninku pro ČBF a mnoho dalších sportovních svazů
- několikaletá zkušenost s vedením extraligových a národních družstev v basketbalu, plavání a hokeji

Mgr. Jakub Jarolím

- fyzioterapeut nyní působící u HC Olomouc
- člen týmu FyzioMove
- v rámci studia působil jako fyzioterapeut v RRR centru s.r.o.

Název přednášky: Přesahy ve spolupráci fyzioterapeuta a trenéra. Kazuistiky a příklady z praxe.

Ve fyzioterapeutické i trenérské praxi často narážíme na situace, kdy marně hledáme způsoby, jak zaujmout dítě a vést ho k aktivnímu pohybu, či jaký zvolit vhodný přístup v terapii. Pokud se nejedná o vyloženou zdravotní indispozici, je v mnoha případech nejefektivnější volbou terapie právě vhodně vedený trénink. Základem úspěchu, je jasné vymezení spolupráce mezi fyzioterapeutem a trenérem.

- sportovní psycholog

- posledních osm let spolupracuje s HC Oceláři Třinec

- podílel se mimo jiné na medailových úspěších na OH, triumfech na grandslamech a ziscích titulů v ČR i zahraničí

- je autorem knižního bestselleru „Psychologie vítězství“ či hostem podcastu „Psychologie výkonu v praxi“.

Název přednášky: Dítě, komunikace a mentální odolnost

Jak při komunikaci s mladým člověkem rozvíjet některé klíčové myšlenkové principy, které mu pomohou lépe zvládat překážky a udržovat motivaci i v náročných situacích? A jak se pak tyto principy, jako třeba „růstové myšlení“, projevuje v praxi? I tomu se bude věnovat tato přednáška.

- fyzioterapeut

- šéfinstruktor parkouru v In Motion Academy Brno

- od roku 2020 inicioval a vedl projekt Parkour pro seniory včetně výzkumu ve spolupráci s FSPS MUNI.

Název přednášky: Parkour - přirozený pohyb z pohledu fyzioterapeuta

Od vývoje parkouru k jeho aktuální podobě. Pohybové prvky parkouru obsahují mnoho komplexních koordinačních vzorů. Parkour tak může sloužit jako disciplína rozvíjející pohybové schopnosti a dovednosti komplexně. Stručná historie této disciplíny, ale především aktuální dění. Kroužky parkouru pro děti a jejich různé podoby včetně jejich vývoje u nás. Jak je možné parkour přizpůsobit vývoji jedince? Zhodnocení rizikovosti parkouru. Prevalence zranění, typická zranění akutní i chronická. Diskuze

- fyzioterapeut

- spoluzakladatel Fyzio Beskyd s.r.o.

- odborný asistent výuky studentů fyzioterapie OSU a UP v Olomouci

- pracuje s dětmi napříč věkovým spektrem od miminek až po adolescenty

- spolupracuje s lezci TJ Baník Karviná

Název přednášky: Lezení jako zdravý sport?

Sportovní lezení na umělé stěně je všeobecně vnímáno nejen mezi laiky, ale také v odborných kruzích jako zdraví prospěšná aktivita. Ta bývá často doporučována jako vhodná kompenzace jednostranných nebo dolní končetiny zatěžujících sportů. Hlavní předností této aktivity, kvadrupedální pohyb, je reciproční práce končetin v uzavřených kinematických řetězcích propojující obě strany těla. Benefitem může být práce s přenášením váhy, trupová organizace, dynamická kloubní stabilizace, plánování pohybu, apod. O sportu zdraví prospěšném se dá hovořit o lezení do stupně VI mezinárodní klasifikace UIAA. Způsob zvládnutí techniky úchopu, trénink na finger boardu, frekvence lezení, kompenzace, regenerace, věk jsou rozhodujícími faktory, které sebou přinášejí i řadu úskalí, limitů, možností zranění stejně jako u jiných sportů. Nejčastějšími úrazy jsou léze šlachových poutek, záněty šlachových pochev flexorů prstů, epifyzeolýza prstů nejčastěji v pubertě, léze labra ramenního kloubu, meniskeální léze, deformity prstců, LBP a celá řada dalších. Lezení je nutno chápat jako sportovní aktivitu, se všemi výhodami, ale také s negativy, které tento sport přináší.

- ergoterapeutka

- členka výboru asociace senzorické integrace

Název přednášky: Význam a vliv senzorické integrace na pohybové dovednosti dítěte.

Senzorická integrace je uspořádání smyslových vjemů z okolí i z vnitřního prostředí jedince, aby mohly být použity pro cílené jednání a chování jedince. Mozek neustále zpracovává smyslové informace a na základě propojení (integrace) vytváříme odpovědi na konkrétní situace a požadavky prostředí kolem nás. Tyto adaptační reakce mají zásadní vliv na kvalitu učení jedince, a to i při procesu učení motorických dovedností. SI je tedy zásadní pro vývoj dítěte. Mezi základní smyslové systémy senzorické integrace patří vestibulární systém, taktilní systém a propriocepce. Tyto systémy dále ovlivňují úroveň praxe a bilaterální integrace, kvalitu posturální kontroly a okulomotoriky. Systémy SI jsou důležité pro rovnováhu, pohyb a orientaci v prostoru, informují mozek o poloze hlavy, těla a jejich vztahu s vnějším prostředím. Určuje stupeň dosažené mobility a má přímý vliv na dosažení vývojových milníků a motorického plánování. Senzorická integrace je evidence-based přístup, který pracuje s úpravou senzorického procesování u dětí. Přístupem senzorické integrace můžeme jednotlivé systémy ovlivňovat u přirozeného vývoje dítěte v běžném životě.

- zaměřuje se na sportovní fyzioterapii a oblast fyzikální terapie

- spoluzakladatel fyzioterapeutické ambulance EliteFyzio s.r.o.

- odborný asistent Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Název přednášky: Evidence based v kontextu barefoot

Období prvotního rozmachu barefoot obuvi v naší zemi je za námi. Ne že by se snížila čísla prodeje, naopak. Ovšem co do informovanosti jsme moudřejší než před 6 lety a zákazník vybíravější. Cílem přednášky je prezentovat podložená data týkající se vlivu barefoot obuvi na lidský organismus, a to jak pozitivní, tak negativní.

Pátek 6.10.

- fyzioterapeutka Dětského rehabilitačního oddělení Fakultní dětské nemocnice Brno, specializace na péče o hemofilické pacienty a pacienty s krvácivými chorobami

- jako fyzioterapeut českého svazu hemofiliků se podílí na vzdělávání fyzioterapeutů v oblasti krvácivých chorob

- organizuje fyzioterapeutickou část letních rekondičních pobytů pro děti s hemofilií

- členka fyzioterapeutického výboru EAHAD (physiotherapists committee)

- podílí se na ucelení péče o hemofiliky v Evropě a v ČR

Název přednášky: Hemofilie a pohyb

Marie Katzerová bude ve své přednášce hovořit o svých dlouholetých zkušenostech s dětmi s hemofilií. Fyzioterapie je nedílnou součástí komplexní péče o hemofiliky, a proto je důležité dělat ji správně a nebát se.

- fyzioterapeutka a specialistka na léčbu skoliózy

- vede odborné kurzy pro fyzioterapeuty a lékaře věnované diagnostice a kinezioterapii u idiopatické skoliózy

- pořádám cvičební programy pro pacienty s idiopatickou skoliózou

Název přednášky: Pohybové aktivity a sport u skoliotiků

Idiopatická skolióza je prostorová deformita páteře. Zahrnuje komplex změn, který se může projevit různou měrou ve všech systémech lidského těla. Vhodnost pohybových aktivit a možnost sportování je u pacientů se skoliózou stále předmětem diskuse. Srovnání rizik a výhod u sportu u adolescentní idiopatické skoliózy představuje kontroverzní téma. Řada ortopedů v České republice stále pohybovou aktivitu zakazuje včetně osvobození dětí i z tělesné výchovy ve škole. Na druhou stranu se stále více poukazuje na to, že hypoaktivita škodí nejen skoliotickým pacientům. Málo pohybu nepřináší požadovaný léčebný efekt. Omezování z pohybových aktivit, stejně jako přetěžování vrcholovým sportem není u pacientů se skoliózou vhodné. Pacient by měl při sportování co nejvíce pracovat na vnímání svého těla, jeho polohy a pohybu v prostoru, měl by podporovat různorodost pohybu. Sport nebo pohybová aktivita nezabrání rozvoji skoliózy, pokud ji bude pacient dělat ve svém skoliotickém vzoru. Bylo ale prokázáno, že pacienti, kteří sportovali, měli lepší funkčnost, sebehodnocení, očekávání a vnímání deformity.

- vedoucí lékař pro dětskou ortopedii

- zabývá zejména problematikou korekcí vrozených a získaných deformit pohybového aparátu u dětí a mladistvých, prodlužováním dolních končetin a sportovní traumatologií, zejména kolenního kloubu

Název přednášky: Poranění kolenního kloubu u dětí - "nová epidemie"

Poranění kolenního kloubu u dětí bývalo raritní diagnózou v ortopedických ambulancích, nicméně v posedních letech se s těmito pacinty setkáváme čím dál častěji a poranění se posouvá do čím dál nižšího věku. Tento fenomén je pozorován napříč vyspělým světem. Cílem přednášky je seznámit posluchače s epidemiologií, možnými příčinami, diagnostikou, možnostmi moderní léčby a v neposlední řadě nastínit možné preventivní programy, které již byly na dětskou populaci aplikovány.

- dětský ortopéd se specializací na léčbu dětí s neurologickým postižením pohybového aparátu

- vědecky se zabývá biomechanikou chůze a vlastnostmi spastického svalu

- přednáší na mezinárodních kongresech a věnuje se pregraduálnímu i postgraduálnímu vzdělávání studentů

- emeritním prezident Evropské společnosti analýzy pohybu dětí a dospělých (ESMAC).

Název přednášky: Spasticita versus svalová síla u pacientů s dětskou mozkovou obrnou – změna strategie léčby?

Dětská mozková obrna (DMO) je poruchou centrálního nervového systému, která se ve značné míře odráží v problémech pohybového aparátu. Díky tomu je jak mobilita, tak i participace pacientů s DMO na běžném životě značně limitována. Díky poruše prvního motoneuronu můžeme u dětí s DMO pozorovat zvýšené svalové napětí a spasticitu, na jejichž léčbu se soustřeďuje hodně pozornosti. Negativní důsledky poruchy prvního motoneuronu, jako je svalová slabost, bývají často přehlíženy. Přesto se ukazuje, že právě svalová síla, a ne spasticita, je rozhodujícím faktorem pro mobilitu dětí s DMO. Jak se vyvíjí spasticita s věkem dítěte a jaký je význam svalové síly pro pohyb u dětí s DMO? Mají děti s DMO posilovat? Jak? A s jakým efektem? Nezvyšuje posilování u DMO spasticitu? Tato přednáška Vás donutí přemýšlet jinak o konceptu léčby dětí s DMO a dodá Vám evidencí podložené důkazy pro Vaši praxi.

- akademický pracovník na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

- hlavního koordinátor poradenských pracovníků zaměřených na podporu aplikovaných pohybových aktivit v České republice

- předseda České asociace a členem výkonného výboru Evropské federace aplikovaných pohybových aktivit

- člen užšího tvůrčího týmu Národního pedagogického institutu pro inovace rámcových vzdělávacích programů školní tělesné výchovy

- poradcem Národní sportovní agentury se zaměřením na děti a mládež

Název přednášky: Podpora aplikovaných pohybových aktivit - neprávem opomíjené právo

Aplikované pohybové aktivity představují oborovou disciplínu stojící na pomezí mezi kinantropologií, speciální pedagogikou a zdravotnickými nelékařskými obory. Nejbližším studijním programem i realizovanou pracovní pozicí je ergoterapie, v pedagogice pak učitelství tělesné výchovy či poradensky zaměřená speciální pedagogika. V praxi pak představuje jednu z často opomíjených a ne vždy dostatečně podporovaných oblastí života dětí i dospělých. Jedním z důsledků této nižší míry podpory nebo i podpory systémových bariér, je pak nízká míra zapojení dětí a mládeže se speciálními potřebami do smysluplně a cíleně vedených pohybových aktivit. Ty jsou oproti tomu u dětí bez speciálních potřeb vnímány jako nedílná a naprosto esenciální součást jejich zdravého vývoje a podpory zdraví či kvality života. Ve svém příspěvku se zabývám některými z těchto systémových bariér, hledám mezioborová propojení a nabízím návrhy společných řešení.

- fyzioterapeutka

- lektorka školy chůze

Název přednášky: Život dětí s amputací

Přednáška o důležitosti protetického vybavení u dětských pacientů. Využití protézy HK i DK při běžných denních činnostech a sportu u dětí.

Michal Musil, CEO Pohlig Austria

- ortotik, protetik

- jeho dlouholeté zkušenosti z oborů biomechaniky a ortopedické techniky využívá při interdisciplinárních konzultacích a předepisování individuálních pomůcek ve spolupráci s ortopedy, neurology, dětskými ortopedy a také fyzioterapeuty

Název přednášky: Biomechanické aspekty chůze u dětí s neuromuskularním onemocněním

Pro správné porozuměni konstrukce ortotické pomůcky- ortézy, je potřeba mít znalosti nejen v oblasti biomechaniky, ale i fyziologie. Výsledkem pochopení těchto aspektů je nejen vyhodnocení patomechaniky “Proč tomu tak je, jaký to má důvod? Ale také samotná konfigurace – stavba ortotické pomůcky.

- zakladatelka a ředitelka spolu Achilleus z.s.

- autorka webu https://www.ponseti.cz

- spoluzakladatelka mezinárodní pacientské asociace Clubfoot-World.

Název přednášky: Současná léčba pes equinovarus s důrazem na aktivní pohyb v dětství

Pes equinovarus congenitus je druhá nejčastější vrozená ortopedická vada, se kterou se ročně rodí v ČR až 200 dětí. V současné době se osvědčuje léčba tzv. Ponseti metodou, která je postavena na konzervativním a méně invazivním přístupu. Děti léčené PM mají naději na dětství bez pohybového omezení a tím prodloužení aktivního života bez bolesti.

Registrujte se

Galavečer

Součástí konference byl také společenský večer, který se konal první den konference v sálech hotelu Freud.

Galavečer byl příjemným kulturním zpestřením a jedinečným zážitkem pro všechny zúčastněné.

Hlavní moderátorskou hvězdou ( a DJem v jedné osobě) byl skvělý Honza Witek, který se postaral o dobrou zábavu v průběhu večera. Součástí večera bylo  také taneční vystoupení Jakuba Chmiela & Denisy Galandžárové z HappyDance, kteří účastníky naučili nové taneční kroky.

Skvělý byl také bohatý raut a tombola.

Registrujte se

Kontakt

Organizátor akce: 

Veronika Kristková

IČO: 67358551

Sídlo: Jubilejní 611/10, 741 01 Nový Jičín

Pokud máte jakékoliv dotazy ke konferenci Dítě v pohybu, prosím kontaktujte nás na emailu: ditevpohybu@gmail.com 

Kurzy pro vás připravují odborníci z terapeutického a vzdělávacího centra Fyzio Beskyd s.r.o. www.fyziobeskyd.cz
Mgr. Veronika Kristková
Fyzio Beskyd Edu
Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku.
Jubilejní 611/10, 741 01 Nový Jičín
IČO 67358551
DIČ CZ7956295215 (identifikovaná osoba)
bankovní spojení 254853556/0600
facebook-squareangle-downenvelope-squareusercart