Kurz

Ortopedické (vrozené) vady dětské nohy

Datum konání: 14.4 - 15.4.2023

Inovativní kurz věnující se nejčastější vrozené vadě dětské nohy, se kterou se může fyzioterapeut ve své praxi setkat. Absolvent této části získá přehled o nejčastější vrozené vadě pohybového aparátu - pes equinovarus congenitus (golfová noha, club foot). Kurz obsahuje teoretické informace o etiologii a patogenezi této vady, dále o typech a rozčlenění club foot a nejnovějších možnostech komplexní terapie s ohledem na poznatky EBM. Samostatná kapitola popisuje management léčby dle Ponseti (v ČR i ve světě), ukázky úspěšných i neúspěšných kazuistik.

Praktická část zahrnuje intervenci fyzioterapeuta, jednak v období léčby dle Ponseti (0 - 6 měsíců věku dítěte, 6 - 12 měsíců, 1 rok - 4 roky) a jednak v rámci pooperační péče. Praktická část obsahuje vyšetření fyzioterapeuta - jak cílené vyšetření nohy samotné, tak její fungování v rámci globálních pohybových vzorů v příslušném věkovém období. Dále vyšetření sensorických funkcí nohy a její začlenění do tělesného schématu. V praktické části proběhnou ukázky a nácvik jednotlivých specifických terapeutických technik - protahování, handling, facilitace svalových souher, stimulace sensoriky, budování body schema.

Součástí praxe je nácvik ve dvojicích, demonstrace kazuistik a ukázka vyšetření a terapie pacienta. Nedílnou součástí kurzu je ukázka ortotického řešení této deformity v rámci multidisciplinárního a komplexního přístupu.

Místo konání
Praha – Speciálně pedagogické centrum při Národním ústavu pro autismus, Českolipská 621/26, 190 00 Praha 9 – Prosek
Počet vyučovacích hodin:
20
Lektoři:
 • MUDr. Mgr. Monika Frydrychová - nemocnice na Bulovce, Orthea Jesenice
 • Mgr. Klára Janatová - FyzioBuddy Praha
 • Mgr. Veronika Kristková - Fyzio Beskyd s.r.o., Frýdek - Místek
 • Michal Musil, CEO Orto-protetik, mistr, Pohlig Austria
 • Stáňa Bašatová - pacientské sdružení Achilleus
Poznámky:
Kurz se uskuteční při minimálním počtu 18 účastníků.

Obsah kurzu:

 • Embryogeneze nohy
 • Etiologie, patogeneze a incidence PEC
 • Typy vad
 • Vyšetření a léčba PEC z pohledu ortopeda
 • Ponseti metoda - management a timing
 • PEC z pohledu fyzioterapeuta - vyšetření a možnosti terapie
 • Operativa a pooperační péče - možnosti fyzioterapie
 • Dlahování
 • Ortotická péče a výběr vhodné obuvi

Vezměte si s sebou:

 • terapeutickou panenku na nácvik handlingu
 • pohodlné oblečení (převlečení) a přezutí
 • podložku na cvičení
 • dobrou náladu

Na kurzu obdržíte:

 • skripta
 • certifikát
 • drobné občerstvení

Přihláška na kurz

Ortopedické (vrozené) vady dětské nohy | 14.4. - 15.4.2023

8,000 Kč

Jakmile bude částka připsána na náš účet, budete zaregistrováni mezi účastníky kurzu a obdržíte detailní program kurzu a další instrukce.
V případě, že se nebudete moci kurzu zúčastnit, bude postupováno v souladu s VOP - Storno podmínky. Věnujte, prosím, pozornost jejich přečtení.

Inovativní kurz věnující se nejčastější vrozené vadě dětské nohy, se kterou se může fyzioterapeut ve své praxi setkat. Absolvent této části získá přehled o nejčastější vrozené vadě pohybového aparátu - pes equinovarus congenitus (golfová noha, club foot). Kurz obsahuje teoretické informace o etiologii a patogenezi této vady, dále o typech a rozčlenění club foot a nejnovějších možnostech komplexní terapie s ohledem na poznatky EBM. Samostatná kapitola popisuje management léčby dle Ponseti (v ČR i ve světě), ukázky úspěšných i neúspěšných kazuistik.

Praktická část zahrnuje intervenci fyzioterapeuta, jednak v období léčby dle Ponseti (0 - 6 měsíců věku dítěte, 6 - 12 měsíců, 1 rok - 4 roky) a jednak v rámci pooperační péče. Praktická část obsahuje vyšetření fyzioterapeuta - jak cílené vyšetření nohy samotné, tak její fungování v rámci globálních pohybových vzorů v příslušném věkovém období. Dále vyšetření sensorických funkcí nohy a její začlenění do tělesného schématu. V praktické části proběhnou ukázky a nácvik jednotlivých specifických terapeutických technik - protahování, handling, facilitace svalových souher, stimulace sensoriky, budování body schema.

Součástí praxe je nácvik ve dvojicích, demonstrace kazuistik a ukázka vyšetření a terapie pacienta. Nedílnou součástí kurzu je ukázka ortotického řešení této deformity v rámci multidisciplinárního a komplexního přístupu.

Kurzy pro vás připravují odborníci z terapeutického a vzdělávacího centra Fyzio Beskyd s.r.o. www.fyziobeskyd.cz

Fyzio Beskyd s.r.o.
Slezská 3150, Frýdek - Místek
Telefon: +420 774 138 590
E-mail: fyziobeskyd-edu@fyziobeskyd.cz

closefacebook-squareangle-downenvelope-squareusercart