Kurz

Neurologické (získané) vady dětské nohy

Datum konání: Momentálně není vypsán žádný aktuální termín kurzu, přihlaste se jako předběžný zájemce, jakmile bude termín určen, budeme Vás kontaktovat dříve než ostatní
Máte zájem o zaslání informace, až budeme mít konkrétní termín konání kurzu?
Mám zájem o zaslání termínu

Deformity nohou u dětí s neurovývojovým handikepem jsou závažnou sekundární komplikací, ketrá můžýe významným způsobem ovlivnit a limitovat jejich lokomoci, samostatnost v aktivitách běžného života a participaci na každodenních činnostech.

Cílem moderní dětské fyzioterapie by mělo být těmto stavům předcházet a za pomocí efektivních nástrojů a multioborové spolupráce jejich nástup alespoň oddálit. Bohužel v naší zemi zatím neexistuje jednotný koncept péče s ohledem na tuto problematiku.

Náš kurz jako jediný svého druhu v České republice ale i v zahraničí předkládá ucelený pohled na problematiku vzniku a vývoje těchto vad již od narození dětí ohrožených rozvojem neurovývojové vady. Seznamujeme účastníky s nejčastějšími deformitami nohou a s nimi sdruženými problémy u dětí s neurovývojovým hendikepem, nabízíme přehled komplexních terapeutických možností od fyzioterapie až po operativní řešení. Nedílnou součástí výuky jsou informace o možnostech ortoprotetického řešení již vzniklých deformit a funkčních problémů.

Místo konání
Soukromá klinika LOGO s.r.o., Vsetínská 20, 639 00 Brno
Počet vyučovacích hodin:
20
Lektoři:
 • Mgr. Veronika Kristková
 • Mgr. Tomáš Zemánek,- Fyzio Beskyd s.r.o.
 • Michal Musil, CEO Orto-protetik, mistr, Pohlig Austria
 • MUDr. Karel Urbášek, Ph.D. - Orto Poul s.r.o., Dětská nemocnice Brno
 • Doc. MUDr. Bc. Martin Švehlík, Ph.D. - Medical University Graz, Styria AT
Poznámky:
Kurz se uskuteční při minimálním počtu 18 účastníků.

Obsah kurzu:

 • Vývoj nohou u dítěte s neurovývojovou poruchou hybnosti
 • Přehled nejčastějších deformit nohou dětí s DMO
 • Význam a vliv změn a poruch  svalového napětí na vznik deformit nohou u dětí s neurovývojovými poruchami hybnosti
 • Časná diagnostika poruch nohy u dítěte s DMO
 • Vyšetření nohy u dítěte s DMO
 • Problematika vertikalizace a chůze dítěte s DMO
 • Význam a možnosti fyzioterapie u problematiky nohou dítěte s DMO
 • Operační řešení deformit nohou a dolních končetin u dětí s DMO
 • Možnosti ortotického řešení deformit, výběr vhodné obuvi
 • Praktické ukázky jednotlivých možností terapie v rámci multidisciplinárního přístupu
 • Praktická ukázka klinického rozhodování a volba vhodného postupu u konkrétních klientů - kazuistiky

Vezměte si s sebou:

 • pohodlné oblečení (převlečení) a přezutí
 • podložku na cvičení
 • dobrou náladu

Na kurzu obdržíte:

 • skripta
 • certifikát
 • drobné občerstvení

Deformity nohou u dětí s neurovývojovým handikepem jsou závažnou sekundární komplikací, ketrá můžýe významným způsobem ovlivnit a limitovat jejich lokomoci, samostatnost v aktivitách běžného života a participaci na každodenních činnostech.

Cílem moderní dětské fyzioterapie by mělo být těmto stavům předcházet a za pomocí efektivních nástrojů a multioborové spolupráce jejich nástup alespoň oddálit. Bohužel v naší zemi zatím neexistuje jednotný koncept péče s ohledem na tuto problematiku.

Náš kurz jako jediný svého druhu v České republice ale i v zahraničí předkládá ucelený pohled na problematiku vzniku a vývoje těchto vad již od narození dětí ohrožených rozvojem neurovývojové vady. Seznamujeme účastníky s nejčastějšími deformitami nohou a s nimi sdruženými problémy u dětí s neurovývojovým hendikepem, nabízíme přehled komplexních terapeutických možností od fyzioterapie až po operativní řešení. Nedílnou součástí výuky jsou informace o možnostech ortoprotetického řešení již vzniklých deformit a funkčních problémů.

Kurzy pro vás připravují odborníci z terapeutického a vzdělávacího centra Fyzio Beskyd s.r.o. www.fyziobeskyd.cz
Mgr. Veronika Kristková
Fyzio Beskyd Edu
Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku.
Jubilejní 611/10, 741 01 Nový Jičín
IČO 67358551
DIČ CZ7956295215 (identifikovaná osoba)
bankovní spojení 254853556/0600
closefacebook-squareangle-downenvelope-squareusercart