Posturální (funkční) vady dětské nohy

Datum konání: 30.9. - 1.10. 2022

Téma dětské nohy je stále velmi aktuálním a diskutovaným tématem jak mezi laickou, tak odbornou veřejností. V rámci studia zdravotnických oborů je této problematice věnována pouze velmi malá část a mnohdy jsou předávány zastaralé poznatky, které nereflektují moderní funkční pojetí fyzioterapie.

V kurzu vás seznámíme s naším konceptem moderní diferenciální diagnostiky posturálních poruch dětské nohy a cílené volby vhodného a efektivního terapeutického postupu. Seznámíte se s vývojem nohy v rámci ontogeneze a všemi jejími funkcemi - statickou, dynamickou i sensorickou. Zopakujeme si funkční anatomii, kineziologii a biomechaniku. Seznámíte se s klinickým i přístrojovým vyšetřením nohy v dětském věku (klinické testy, podoskop a pedobarografická plošina). Součástí teorie jsou informace o vhodné obuvi a barefoot. Nově obsahuje náš kurz i pohled zkušeného ortopeda na problematiku dětského plochonoží.

Praktická část zahrnuje nácvik jednotlivých vyšetřovacích a terapeutických prvků a pozic ve dvojicích. Součástí praxe jsou četné videoukázky k jednotlivým tématům a demonstrace přímé práce s probandem.

Datum konání:
30.9. - 1.10. 2022
Místo konání:
Soukromá klinika LOGO s.r.o., Vsetínská 20, 639 00 Brno
Počet vyučovacích hodin:
24
Lektoři:
 • Mgr. Veronika Kristková, Mgr. Tomáš Zemánek, Alena Lednická - Fyzio Beskyd s.r.o. 
 • MUDr. Karel Urbášek, Ph.D. - Orto Poul s.r.o., Dětská nemocnice Brno
Poznámky:
Kurz se uskuteční při minimálním počtu 18 účastníků.

Obsah kurzu:

 • Vývoj nohy v průběhu ontogeneze
 • Anatomicko kineziologické souvislosti
 • Funkce nohou
 • Sensorika a její vliv na stav a funkci nohou
 • Nejčastější posturální vady nohou v běžné praxi fyzioterapeuta
 • Moderní diferenciální funkční diagnostika jednotlivých vad nohou
 • Klinické a přístrojové vyšetření nohou
 • Specifické testy
 • Vyšetření na podoskopu a jeho interpretace
 • Možnosti terapie a praktický nácvik jednotlivých prvků a pozic
 • Videoukázky a práce s probandem
 • Operativa - indikace, timing, typy operací
 • Výběr vhodné dětské obuvi, problematika barefoot a speciální obuvi

Vezměte si s sebou:

 • pohodlné oblečení (převlečení) a přezutí
 • podložku na cvičení
 • dobrou náladu

Na kurzu obdržíte:

 • skripta
 • certifikát
 • drobné občerstvení

Přihláška na kurz

Posturální (funkční) vady dětské nohy | 30.9. - 1.10. 2022

8,000 Kč

Jakmile bude částka připsána na náš účet, budete zaregistrováni mezi účastníky kurzu a obdržíte detailní program kurzu a další instrukce.
V případě, že se nebudete moci kurzu zúčastnit, bude postupováno v souladu s VOP - Storno podmínky. Věnujte, prosím, pozornost jejich přečtení.

Téma dětské nohy je stále velmi aktuálním a diskutovaným tématem jak mezi laickou, tak odbornou veřejností. V rámci studia zdravotnických oborů je této problematice věnována pouze velmi malá část a mnohdy jsou předávány zastaralé poznatky, které nereflektují moderní funkční pojetí fyzioterapie.

V kurzu vás seznámíme s naším konceptem moderní diferenciální diagnostiky posturálních poruch dětské nohy a cílené volby vhodného a efektivního terapeutického postupu. Seznámíte se s vývojem nohy v rámci ontogeneze a všemi jejími funkcemi - statickou, dynamickou i sensorickou. Zopakujeme si funkční anatomii, kineziologii a biomechaniku. Seznámíte se s klinickým i přístrojovým vyšetřením nohy v dětském věku (klinické testy, podoskop a pedobarografická plošina). Součástí teorie jsou informace o vhodné obuvi a barefoot. Nově obsahuje náš kurz i pohled zkušeného ortopeda na problematiku dětského plochonoží.

Praktická část zahrnuje nácvik jednotlivých vyšetřovacích a terapeutických prvků a pozic ve dvojicích. Součástí praxe jsou četné videoukázky k jednotlivým tématům a demonstrace přímé práce s probandem.

Kurzy pro vás připravují odborníci z terapeutického a vzdělávacího centra Fyzio Beskyd s.r.o. www.fyziobeskyd.cz
closefacebook-squarebarsangle-downenvelope-square