Hra jako terapie - Fyzický kurz (2. část)

Termíny:
Přihlaste se na kurz

Přáním každého dobrého terapeuta je, aby pro dítě byla terapie hrou a zároveň mu pomohla aktivně se účastnit běžného života s rodinou a vrstevníky. Jako dětští terapeuté pracujeme s dětmi každý den a snažíme se je co nejlépe připravit pro jejich život. Na základě našich mnoholetých zkušeností víme, že je v dětské terapii zcela klíčové obsáhnout co největší spektrum oblastí, ve kterých je třeba vývoj dítěte pozitivně ovlivnit. A proto jsme vytvořili tento jedinečný kurz, jediný svého druhu v ČR a jsme velmi rádi, že vám můžeme pomoci zdokonalit váš odborný přístup k dětem v tomto směru. Nejde jen o hraní si v terapii a využití herních prvků, ale o zapojení osvědčených terapeutických metod, jako je např. Bobath koncept, Senzorická integrace, Neurovývojová terapie, orofaciální stimulace, alternativní komunikace a další. To vše spojené do systematické a smysluplné terapie se zřetelem na aktivity denního života.

Kurz vedou tři velmi zkušené terapeutky – fyzioterapeutka, ergoterapeutka a speciální pedagog, takže téma obsáhne celý komplex terapeutického spektra. Kurz je vhodný pro všechny odborníky z oblasti zdravotnictví, školství nebo sociálních služeb, pracujících s dětmi s různými typy hendikepu.

Na 2. část kurzu Hra jako terapie se může přihlásit POUZE odborník (fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, speciální pedagog nebo lékař), po zakoupení a absolvování 1. (online) části.

Počet vyučovacích hodin:
20
Lektoři:
 • Mgr. Veronika Kristková - Fyzio Beskyd s.r.o.
 • Mgr.Marcela Jarolímová - Nautis, Národní ústav pro autismus, z.ú.
 • Bc. Hana Šámalová - Plagio klinika
Poznámky:
Kurz se uskuteční při minimálním počtu 18 účastníků.

Obsah kurzu:

 • Teorie a vývoj hry
 • Význam pozice a pohybu pro hru
 • Sensorické aspekty hry
 • Hra u dětí s vybranými diagnózami (DMO, PAS, Downův syndrom, sensorické a percepční poruchy)
 • Komunikace a její role při hře
 • Výběr vhodné hračky
 • Moderní technologie a jejich využití při hře
 • Praxe ve skupinách
 • Obsah kurzu je chráněn ®.

Vezměte si s sebou:

 • pohodlné oblečení (převlečení) a přezutí
 • dobrou náladu

Na kurzu obdržíte:

 • skripta
 • certifikát
 • drobné občerstvení

Přihláška na kurz

Jakmile bude částka připsána na náš účet, budete zaregistrováni mezi účastníky kurzu a obdržíte detailní program kurzu a další instrukce.
V případě, že se nebudete moci kurzu zúčastnit, bude postupováno v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami. Věnujte, prosím, pozornost jejich přečtení.

Reference

"V rámci teorie byly zajímavé a přínosné všechny části, vzhledem k mé praxi obohacující logopedická část a informace o dětech s PAS. Přínosem byla i část fyzioterapeutická, kde bylo zajímavé uvědomění si, jak pozice dítěte může ovlivnit jeho kvalitu hry. Stejně tak informace z ergoterapie, která nabízí spoustu nových možností pro efektivní hru a rozvoj dětí. A utřídění si poznatků z AAK a přístupů k dětem s PAS byla nesmírně inspirativní.

Přestože mi činí problém zapojovat se do společných praktických cvičení, tak na tomto kurzu, který celý provázela HRA a hraní si, mi to přišlo naprosto přirozené, a tak jako teorie, tak i tato cvičení inspirativní, hravá a probouzející pozitivní emoce.

Moc děkuji za skvělé opečovávání lektorkami. Jejich přístup vytvářel moc vřelou a přátelskou atmosféru.

Každá z lektorek přinesla do kurzu právě ten svůj "kus" profesionality, lidskosti, vstřícné komunikace i odborného náhledu na danou problematiku. Jako TÝM jsou výbornou ukázkou a inspirací profesionálního a zároveň empatického přístupu k dětem/lidem s jakýmikoliv problémy.

Ještě jednou děkuji za možnost zúčastnit se tohoto kurzu, který mi přinesl kromě nových poznatků a informací i spoustu cenných kontaktů s dalšími členy kurzu. Byť byli trošku jiného profesního zaměření, tak jsme našli společnou řeč jednak při praktických cvičeních, ale i při vzájemném sdílení svých zkušeností a navazování kontaktů nejen pro pracovní život. Dalším velkým pozitivním rozměrem bylo i setkání se zahraničními účastníky (ze Slovenska), se kterými jsme mohli sdílet také vlastní praxi. Velkým bonusem pro mě osobně bylo to, že i po více než 30 letech praxe s dětmi se zdravotním znevýhodněním jsem si uvědomila, že HRA by měla být součástí běžného života, že HRA je pohyb, že HRA je vlastně nadnárodní aktivita a že díky hře může dítě i dospělý vyjádřit sám sebe. Moc děkuji za HRU a jsem ráda, že jsem si mohla tři dny HRÁT a přitom se i vzdělávat."
"V průběhu celého kurzu bylo vidět, jak je důležitá týmová spolupráce. Středem týmu bylo vždy dítě a s ním spolupracující fyzioterapeut, logoped a ergoterapeut. Všichni členové týmu uměli spolu komunikovat a podíleli se na celkovém rozvoji dítěte a na plnění terapeutického plánu pomocí HRY!!!!! Hrou jsme tedy zajistili dítěti možnost učit se. Učit se opakováním bez opakování! Úžasné!!! Děkuji"
"Všechna témata v kurzu mě zaujala, z každé části jsem si vzala něco. Všechny tři lektorky jste skvělé odbornice, od každé z vás jsem si něco odnesla."
"Za rozhodně nejzajímavější téma považuji pozice u hry, hru u dětské mozkové obrny a poruchách autistického spektra. Všechny lektorky byly úžasné."
"Všechna témata byla výtečná, pro mě byla nicméně rozhodně nejzajímavější zcela nová logopedická témata a PAS!"
Kurzy pro vás připravují odborníci z terapeutického a vzdělávacího centra Fyzio Beskyd s.r.o. www.fyziobeskyd.cz
Mgr. Veronika Kristková
Fyzio Beskyd Edu
Fyzická osoba zapsaná v živnostenském rejstříku.
Jubilejní 611/10, 741 01 Nový Jičín
IČO 67358551
DIČ CZ7956295215 (Plátce DPH)
bankovní spojení 254853556/0600
facebook-squareangle-downenvelope-squareusercart