Dětská noha z pohledu fyzioterapeuta

Datum konání: pracujeme na termínu

Téma dětské nohy je stále velmi aktuálním a diskutovaným tématem jak mezi laickou, tak odbornou veřejností. V rámci studia zdravotnických oborů je této problematice věnována pouze velmi malá část a mnohdy jsou předávány zastaralé poznatky, které nereflektují moderní funkční pojetí fyzioterapie.

V kurzu vás seznámíme s naším konceptem moderní diferenciální diagnostiky posturálních poruch dětské nohy a cílené volby vhodného a efektivního terapeutického postupu. Absolvent našeho kurzu je po ukončení kurzu schopen samostatně zhodnotit funkční stav nohou dětského klienta, bude umět precizně rozlišit, zda se jedná o strukturální nebo funkční vadu nohy a následně zvolit adekvátní vedení terapie. Získané poznatky jsou využitelné v praxi terapeuta jak v ambulantním provozu, tak  ve velkých zařízeních typu lázně, léčebny nebo stacionáře.

Kurz je určen všem odborníkům ve zdravotnictí, vhodný je zejména pro fyzioterapeuty, ergoterapeuty, lékaře, ortoprotetiky a studenty těchto oborů.

Datum konání:
pracujeme na termínu
Místo konání:
Počet vyučovacích hodin:
Lektoři:
Mgr. Veronika Kristková, Mgr. Tomáš Zemánek - Fyzio Beskyd s.r.o.
Poznámky:
Kurz se uskuteční při minimálním počtu 18 účastníků.

Obsah kurzu:

 • Vývoj nohy v průběhu ontogeneze
 • Anatomicko kineziologické souvislosti
 • Funkce nohou
 • Sensorika a její vliv na stav a funkci nohou
 • Klinické a přístrojové vyšetření nohou
 • Nejčastější posturální vady nohou v běžné praxi fyzioterapeuta
 • Možnosti terapie a praktický nácvik jednotlivých prvků a pozic
 • Výběr vhodné dětské obuvi, problematika barefoot a speciální obuvi

Vezměte si s sebou:

 • pohodlné oblečení (převlečení) a přezutí
 • dobrou náladu

Na kurzu obdržíte:

 • skripta
 • certifikát
 • drobné občerstvení

Přihláška na kurz

Dětská noha z pohledu fyzioterapeuta

6,000 Kč

Jakmile bude částka připsána na náš účet, budete zaregistrováni mezi účastníky kurzu a obdržíte detailní program kurzu a další instrukce.
V případě, že se nebudete moci kurzu zúčastnit, bude postupováno v souladu s VOP - Storno podmínky. Věnujte, prosím, pozornost jejich přečtení.

Reference

"Líbilo se mi, že byla do kurzu zařazena i fylogeneze, embryogeneze, ontogeneze – přijde mi to jako důležitý kontext. Celkově byl obsah kurzu hodně pestrý – že jsme se lehce dotkli i vrozených vad, tejpování, obuvi apod. Oceňuji i dostatečný prostor si řadu věcí prakticky vyzkoušet a přítomnost probandky, že tam byla. 🙂 Jsem opravdu ráda, že jako zkušení terapeuti sdílíte své zkušenosti. Váš přístup mi velice vyhovuje, protože vím, že máte rozsáhlé teoretické znalosti i praxi, a zároveň si z toho neděláte značku a byznys, ale naopak vedete k tomu, abychom při terapii byli pozorní a improvizovali."
"Přínosem pro mě bylo opakování :), a stejně si myslím, že už si zase nic nepamatuji :). Nejzajímavější pro mě bylo vyšetření + ukázka cvičení (návod, zase něco jiného, je to oživení zajetého stereotypu). Určitě bych doporučila."
"Největším přínosem pro mě byla praktická část, práce s podoskopem, komentáře k videím. Děkuji, kurz bych doporučila dalším fyzioterapeutům i dětským lékařům."
"Zajímavá byla pro mě určitě praktická část , jak s dětmi, tak i vyzkoušení na sobě."
"Kurz bych doporučila, stačilo by méně teorie, bylo by více prostoru pro praxi."
"Celý kurz provázela velmi příjemná a přátelská atmosféra, ale zároveň byl tým přednášejících velmi profesionální. Dozvěděla jsem se nové věci, které od prvního dne aplikuji ve své praxi. Vzhledem k obsáhlosti tématu nohy nešlo probrat vše detailně, ale v rámci časových možností jsme se dostali ke všem důležitým bodům a těším se na rozšiřující workshopy."
"Obzvláště mě zaujala část kurzu, která se týkala léčby plochonoží, a praktická cvičení. Obsah kurzu mi naprosto vyhovoval a splnil moje očekávání."
"Celý kurz byl pro mě zajímavý, určitě využiji poznatky, jak u svých dětí, tak v praxi. Rozhodně budu kurz všude doporučovat."
"Kurz doporučím kolegům, přínosem byly videa, jejich rozbor a praktická část - vyšetření."
"Určitě ráda doporučím (doporučuji) dál."
"Kurz byl pro mne přínosný, doporučila bych dále ostatním kolegům. Za nejpřínosnější z kurzu považuji ucelené informace o klinickém funkčním vyšetření a ukázky terapie z praktické části."
"Nejzajímavější téma pro mě bylo klinické funkční vyšetření, nicméně žádné z dalších témat nezůstalo upozaděno, všechno bylo zajímavé a přínosné. Oceňuji vysokou profesionalitu, příjemné jednání a vstřícnost."
"Děkuji Vám za velmi hezký kurz. Nové informace určitě využiji při terapii nejenom dětí, ale také dospělých klientů. Domnívám se, že získané poznatky byly přínosem nejenom pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty, ale také pro zúčastněné lékařky.
V návaznosti na tento kurz ( Dětská noha z pohledu fyzioterapeuta ) jsem se zúčastnila workshopu Chůze a běh a musím opět konstatovat, že byl bezvadný
( spousta praktických ukázek, cvičení a hlavně výborná atmosféra ).
Těším se na další vámi pořádané "akce"."
"Důležité pro mě bylo, že ne každá nožka, která se tváří jako valgozní, musí mít skutečně problém s nutností terapie. Největším přínosem pak pro mě byly konkrétní ukázky z terapie (přestože jsem většinu cviků znala) s údaji, jak dlouho je nutné cvičit, aby byla změna. A také způsob uvažování - hledání hlavního problému. Uvítala bych i více příkladů, ale to by musel být kurz delší. Celkově je pro mě velkým přínosem větší jistota při vedení terapie. Kurz bych určitě doporučila a taky doporučím :)"
"Zajímavé bylo funkční vyšetření, hodnocení nohy na podoskopu a cvičení pro nohu. Samozřejmě praktické ukázky a jejich rozbor byly velkým přínosem. Doporučuji."
Kurzy pro vás připravují odborníci z terapeutického a vzdělávacího centra Fyzio Beskyd s.r.o. www.fyziobeskyd.cz
closefacebook-squarebarsangle-downenvelope-square